Temat pomocy publicznej stale zwraca uwagę teoretyków ekonomii. Jedni popierają tego rodzaju pomoc dopatrując się w niej źródła rozwoju gospodarki, a także przeciwdziałania tendencjom monopolistycznym. Inni natomiast bardzo krytykują jakąkolwiek interwencję państwa w rynek, oddając go całkowicie w ręce konsumentów i konkurencji. W tym artykule nie będziemy jednak obierać żadnej ze stron.

bony efsSkupimy się natomiast na pomocy publicznej, która płynie do polskich przedsiębiorców przy wsparciu funduszy europejskich początkowo dzięki Zintegrowanemu Programowi Operacyjnemu Rozwoju Regionalnego (ZPORR), a od 2007 roku dzięki Funduszom takim jak EFS, EFFR. Głównie firmy z sektora MMŚP, ale również duże przedsiębiorstwa będą mogły w specjalnych konkursach startować po dotacje. Szukając wsparcia dla przedsiębiorców, warto przyjrzeć się regionalnym programom operacyjnym oraz programom krajowym. W nowej perspektywie dla przedsiębiorców przygotowano zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe. O jednych i o drugich kilka słów poniżej.

Bezzwrotne instrumenty finansowe oparte są na dotacyjnej pomocy przekazywanej podmiotom. W takim przypadku firma nie zwraca otrzymanej pomocy o ile realizuje projekt zgodnie z wytycznymi oraz zasadami ustalonymi przez odpowiednie ministerstwo. Z tą formą wsparcia mieliśmy najczęściej do czynienia w minionej perspektywie finansowej. W okresie finansowania 2014-2020 również się z nią spotkamy, jednak w niektórych obszarach wsparcie można będzie uzyskać poprzez zwrotne instrumenty finansowe. Te narzędzia można zdefiniować jako instrumenty inżynierii finansowej np. pożyczki, gwarancje, poręczenia.  W perspektywie 2007-2013 bardzo niewielka część funduszy była rozdysponowana w taki sposób, w nowej natomiast finansowanie określonych celów będzie możliwe tylko poprzez wymienione instrumenty, na przykład zakup środka trwałego. Dotacyjna forma wsparcia przedsiębiorców kierowana jest natomiast w dużej mierze w stronę projektów innowacyjnych i rozwojowych.

Zwrotne instrumenty finansowe mają być skierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw, które z powodu braku Bony szkoleniowe dla przedsiębiorstwzdolności kredytowej czy też braku odpowiednich zabezpieczeń nie mogą uzyskać dofinansowania w bankach komercyjnych. Z zasady instrumenty te będą dostępne na preferencyjnych warunkach. Wymienia się kilka rodzajów instrumentów pożyczkowych dostępnych dla przedsiębiorców: kredyty, pożyczki, poręczenia, umorzenie lub spłata kredytu/pożyczki lub jej części. Dystrybucją funduszy zajmować się będą pośrednicy finansowi tacy jak banki, fundusze pożyczkowe oraz fundusze poręczeniowe. Już teraz warto zaprzyjaźnić się z tą formą wsparcia, ponieważ będziemy mieli z nią do czynienia przez następne kilka lat.  Aby znaleźć odpowiedniego pośrednika w konkretnym regionie skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w swoim mieście.

Znajdź Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Na podstawie: Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, Lidmiła Kryskova.

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)