Skorzystaj z dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji dla pracowników uczelni wyższych!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO WER 2014-2020 uruchomiło dofinansowanie na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.
Kwota programu to 132 mln zł.

Skorzystaj i Ty!

Zakres tematyczny

podnoszenie umiejętności informatycznych i zarządzania informacją

Dla kogo?

Kadra dydaktyczna uczelni wyższych

Cel

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni wyższych

Szkolenia IT

Szeroki wybór autoryzowanych szkoleń informatycznych w Compendium CE

Projekt w liczbach:

Kwota dofinansowania:

milionów zł

Liczba osób, która może skorzystać:

z dofinansowania w projekcie

Czas realizacji projektu:

w miesiącach

Poziom dofinansowania:

%

całej wartości szkolenia

Rozwój pracowników dydaktycznych uczelni wyższych

Źródło: wupkatowice.praca.gov.pl

Źródło: wupkatowice.praca.gov.pl

W najbliższym czasie pojawi się atrakcyjna oferta na bezpłatne podniesienie umiejętności informatycznych pracowników uczelni wyższych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach unijnego dofinansowania w programie PO WER 2014-2020 przeznaczyło kwotę 132 000 000 zł na rozwój dla pracowników szkolnictwa wyższego.

Uczelnie wyższe dzięki temu wsparciu będą miały okazję bezpłatnie podnieść kwalifikacje swoich pracowników dydaktycznych w szeroko rozumianych kwestiach informatycznych, co przełoży się na wyższy poziom kształcenia studentów. Z dofinansowania może skorzystać aż 7190 pracowników uczelni wyższych, a kwota wsparcia przypadająca na jednego pracownika to aż 9000 PLN.

Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno uczelnie państwowe jak i niepubliczne. Nie występuje ograniczenie co do liczby wniosków składanych przez uczelnię lub wydział – w związku z tym wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek w konkursie. Uczestnikami projektu może być kadra dydaktyczna uczelni tj.: nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 PSzW, osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie (okres, na jaki została zawarta umowa musi obejmować zarówno okres udziału w projekcie jak i w semestrze, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji). Czas realizacji projektu podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej rozplanowany jest na okres od 12 do 24 miesięcy.

Wnioski uczelni wyższych, które chcą uzyskać dofinansowanie na rozwój kompetencji dla swoich pracowników będą przyjmowane w dniach 1 sierpnia – 30 września 2016r.

Szkolenia powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

– innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,
– w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
– zarządzania informacją.

Masz pytania? Zadzwoń!

Masz pytania? Zadzwoń!

(12) 298 47 62

Pełna treść Ogłoszenia o Konkursie

Klikając w przycisk poniżej możesz zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego wsparcia finansowego dla uczelni.
Zobacz >>

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby uzyskać finansowanie szkoleń dla kadry dydaktycznej niezbędne jest złożenie wniosku w dniach 1 sierpnia – 30 września 2016 roku. Wniosek można składać:

  • za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku;
  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), w siedzibie  IOK, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa – w kancelarii NCBR lub w sekretariacie DRK;
  • przesyłką kurierską lub pocztą.

Jakie szkolenia wybrać?
Jak poprawnie złożyć wniosek?

Jeżeli chcesz wziąć udział w programie podnoszenia kwalifikacji dla kadry dydaktycznej szkolnictwa wyższego skontaktuj się z nami za pomocą formularza po prawej stronie. Z chęcią doradzimy jak wypełnić wniosek oraz jaką ścieżkę szkoleniową wybrać.

Compendium CE już od 16 lat świadczy na terenie całej Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej usługi edukacyjne dla branży IT. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę autoryzowanych szkoleń największych firm z branży IT i nie tylko! Nasi trenerzy posiadają niezbędne certyfikaty i posiadają wieloletnie doświadczenie w przekazywaniu wiedzy z tematyki IT.

Czasu na składanie wniosków jest niewiele – napisz lub zadzwoń do nas, z chęcią pomożemy!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

9 + 7 =

Przykładowe ścieżki szkoleniowe dla pracowników dydaktycznych uczelni wyższych:

Poniżej prezentujemy przykładowe ścieżki szkoleniowe, z których mogą skorzystać pracownicy uczelni. Poniższe kursy są tylko propozycją, jeżeli interesują Cię inne szkolenia skontaktuj się z nami za pomocą formularza powyżej.

Samorganizacja zespołu Scrumowego | ScrumStudy

scrumstudy

Scrum jako jedna z najszybciej zdobywających popularność metodyk realizacji zwinnego (ang. agile) podejścia do zarządzania projektem wykorzystywanej zwłaszcza w procesie produkcji oprogramowania opiera się na braku formalnej hierarchii w zespole projektowym ani Product Owner (Właściciel Produktu), ani Scrum Master nie są przełożonymi Development Team (Zespołu Deweloperskiego). W zespole nie istnieją podziały funkcjonalne (np. młodsi i starsi programiści, analitycy, etc.), ani hierarchiczne (członek zespołu, szef zespołu etc.). Zespół Scrumowy nazywamy zespołem samoorganizującym się.

Składniki oferty:

Czas trwania: 9 dni

 

 

Programista Python | Python Academy

pythonacademyCel szkoleń: Wprowadzenie do Python za pomocą licznych przykładów i ćwiczeń, które gwarantują poznanie języka od strony praktycznej i nabycie doświadczenia w tworzeniu funkcjonalnych aplikacji.

Składniki oferty:

Czas trwania: 6 dni

Programista Django | Python Academy

pythonacademyCel szkoleń: Nauczyć się łączyć założenia i elementy strukturalne Django by w pełni wykorzystać moc tego zestawu oprogramowania dla aplikacji pisanych w Python. Dzięki licznym przykładom i ćwiczeniom kursanci zdobędą wiedzę na temat samodzielnej instalacji oraz funkcjonalności Django.

Składniki oferty:

Czas trwania: 6 dni

Administrator Big Data | Cloudera

clouderaCel szkoleń: Zrozumienie podstawowych pojęć i nabycie umiejętności niezbędnych do instalacji, konfiguracji i zarządzania systamami Hadoop. Dodatkowy warsztat przygotuje kursantów do egzaminu Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop (CCAH)

Składniki oferty:

Czas trwania: 6 dni

Programista Big Data | Cloudera

clouderaCel szkoleń: Przedstawienie uczestnikom kluczowych założeń teoretycznych i rozwinięcie umiejętności przechwytywania i procesowania danych na platformie Hadoop, używając najaktualniejszych narzędzi i technik. Dodatkowy warsztat przygotuje kursantów do egzaminu Cloudera Certified Spark and Hadoop Developer.

Składniki oferty:

Czas trwania: 6 dni

Analityk baz danych Big Data | Cloudera

cloudera

Cel szkoleń: Zrozumienie podstawowych zagadnień i technologii przydatnych w pracy analityka danych tj. Apache Pig, Hiv i Cloudera Impala.

 

Składniki oferty:

Czas trwania: 6 dni

 

 

Bezpieczeństwo Webaplikacji | Mile2

mile2Cel szkoleń: Kurs prowadzi deweloperów przez zagadnienia związane z koncepcjami bezpiecznych aplikacji, zasadami i standardami, które powinny obowiązywać. Deweloper biorący udział w szkoleniu będzie mógł projektować, rozwijać i testować aplikacje internetowe, które zapewnią zarówno niezawodność działania usług internetowych oraz będą zgodne z potrzebami i wymaganiami biznesowymi.

Składniki oferty:

Czas trwania: 9 dni

 

Testy penetracyjne | Mile2

mile2

Cel szkoleń: Uczestnicy szkolenia poznają sztukę etycznego hackowania w profesjonalnych ramach prowadzenia testów penetracyjnych. Kurs ten obejmuje zagadnienia dotyczące sposobów atakowania i zapobieganiu atakom skierowanym przeciwko protokołom i infrastrukturze sieciowej.

Składniki oferty:

Czas trwania: 10 dni

Planowanie ciągłości działania, odzyskiwanie danych | Mile2

mile2

Cel szkoleń: Szkolenie przygotowuje uczestników do branżowej certyfikacji z zakresu planowania ciągłości działania i przedstawia najnowsze metody i najlepsze praktyki stosowane dla systemów odzyskiwania danych.

Składniki oferty:

Czas trwania: 9 dni

Oficer Bezpieczeństwa | Mile2

mile2

Cel szkoleń: Kurs jest dedykowany wszystkim profesjonalistom myślącym perspektywicznie na temat bezpieczeństwa oraz managerom zarządzającym lub konsultantom pełniącym kluczową rolę w działach bezpieczeństwa informacji. Czas trwania to 10 dni.

Składniki oferty:

Czas trwania: 10 dni

Risk Manager | Mile2

mile2

Cel szkoleń: Kurs pozwala na podniesienie wiedzy w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka dla organizacji. Dodatkowo uczy projektowania, implementowania oraz monitorowania oraz utrzymywania na podstawie zidentyfikowanych ryzykownych elementów zabezpieczeń.

Składniki oferty:

Czas trwania: 8 dni

Specjalista od obsługi incydentów | Mile2

mile2

Cel szkoleń: Szkolenie ma pomóc osobom odpowiedzialnym za obsługę incydentów (Incident Handlers), administratorom systemów oraz wszelkim specjalistom ds. bezpieczeństwa w zrozumieniu jak planować, wykrywać i reagować na ataki ze strony cyberprzestępców.

Składniki oferty:

Czas trwania: 10 dni

Etyczny Haker | Mile2

mile2Cel szkoleń: Uczestnicy szkolenia poznają sztukę etycznego hackowania w profesjonalnych ramach prowadzenia testów penetracyjnych. Kurs ten obejmuje zagadnienia dotyczące sposobów atakowania i zapobieganiu atakom skierowanym przeciwko protokołom i infrastrukturze sieciowej.

Składniki oferty:

Czas trwania: 10 dni

Informatyka Śledcza | Mile2

mile2Cel szkoleń: Uczestnicy kursu uczą się wyszukiwania, ujawniania i zabezpieczania dowodów elektronicznych oraz zaawansowanych technik analizy zgromadzonych danych.

Składniki oferty:

Czas trwania: 10 dni

Audytor Bezpieczeństwa | Mile2

mile2Cel szkoleń: Każdy z uczestników będzie posiadał umiejętności i wiedze niezbędną do utworzenia systemu gotowego do certyfikacji bądź akredytacji w każdym rodzaju organizacji w odniesieniu do najnowszych wymogów najlepszych praktyk oraz przepisów prawnych. Uczestnicy będą mieli okazję udziału w szkoleniu, którego zakres jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o najnowsze rozwiązani a także zmieniające się realia bezpieczeństwa związane z ryzykiem.

Składniki oferty:

Czas trwania: 9 dni

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych / specjalista ds. sieci | CWNP

cwnp

Cel szkoleń: Osoby, które ukończą kurs, zdobędą umiejętności niezbędne do wdrażania i zarządzania bezpieczeństwem korporacyjnej sieci bezprzewodowej poprzez zastosowanie rozwiązań w warstwie 2 i 3 sieci, sprzętu i oprogramowania przy wykorzystaniu narzędzi najważniejszych producentów.

Składniki oferty:

Czas trwania: 10 dni

Bezpieczeństwo IT | Check Point

checkpointCel szkoleń: Zrozumienie podstawowych pojęć i nabycie umiejętności niezbędnych do skonfigurowania i zarządzania, rozwiązywania problemów, wdrażania produktów Check Point.

Składniki oferty:

Czas trwania: 6 dni

Bezpieczeństwo IT | Fortinet

fortinetCel szkoleń: kurs uczy jak analizować i wykrywać zagrożenia dla systemów informatycznych za pomocą urządzeń firmy Fortinet. Oprócz rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem IT kurs uczy również w jaki sposób poprawić wydajność pracy firewalli.

Składniki oferty:

Czas trwania: 6 dni

Administrator baz danych Microsoft SQL Server Poziom 1 | Microsoft

microsoftCel szkoleń: Zapoznanie uczestnika z zagadnieniami administracji bazami danych stosowanymi w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Microsoft. Zaletą programu jest uwzględnienie w ścieżce edukacyjnej egzaminu, który umożliwia zdobycie certyfikatu: MTA Database Fundamentals, firmy Microsoft.

Czas trwania: 8 dni

Administrator baz danych Microsoft SQL Server Poziom 2 | Microsoft

microsoft

Cel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do kompleksowej administracji bazami danych stosowanymi w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Microsoft. Zaletą programu jest możliwość uwzględnienia w ścieżce edukacyjnej egzaminów, które umożliwiają zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu: MCSA: SQL Server firmy Microsoft.

Składniki oferty:

Czas trwania: 15 dni

Projektant analizy biznesowej baz danych Microsoft SQL Server | Microsoft

microsoft

Cel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do projektowania, wdrożenia i utrzymania rozwiązań analizy biznesowej bardzo ważnej w zarządzaniu informacją i wiedzą w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Kompetencja wspomaga wypełnianie szerokiego wachlarza wymogów sprawozdawczości względem różnych interesariuszy uczelni. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Microsoft. Zaletą programu jest uwzględnienie w ścieżce edukacyjnej egzaminów, które umożliwiają zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu: MCSE: Business Intelligence firmy Microsoft.

Składniki oferty:

Szkolenie: MS-20467 Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2014

Czas trwania: 15 dni

Projektant webowych aplikacji| Microsoft

microsoft

 

Cel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do projektowania i tworzenia aplikacji internetowych umożliwiających pracę grupową i współdzielenie informacji oraz wiedzy pomiędzy uczestnikami w obrębie organizacji jednostek oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Microsoft. Zaletą programu jest możliwe uwzględnienie w ścieżce edukacyjnej egzaminów, które umożliwiają zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu: MCSD: Web Applications firmy Microsoft.

Składniki oferty:

Czas trwania: 15 dni

Projektant aplikacji SharePoint | Microsoft

microsoft

Cel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do projektowania i tworzenia aplikacji umożliwiających pracę grupową i współdzielenie informacji oraz wiedzy pomiędzy uczestnikami w obrębie organizacji jednostek oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Microsoft. Zaletą programu jest możliwość uwzględnienia w ścieżce edukacyjnej części egzaminów, które umożliwiają późniejsze zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu: MCSD: SharePoint Applications firmy Microsoft.

Składniki oferty:

Czas trwania: 15 dni

Administrator Systemowy Windows Server | Microsoft

microsoft

Cel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do kompleksowej administracji systemem serwerowym stosowanym w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Microsoft. Zaletą programu jest możliwość uwzględnienia w ścieżce edukacyjnej egzaminów, które umożliwiają zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu MCSA Windows Server 2012 firmy Microsoft.

Składniki oferty:

Czas trwania: 15 dni

Administrator systemu klienckiego Microsoft Windows | Microsoft

microsoftCel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do kompleksowej administracji systemem klienckim stosowanym w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Microsoft. Istotny jest również fakt, że uczestnik nabywa umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów i świadczenia wsparcia technicznego dla innych użytkowników. Zaletą programu jest uwzględnienie w ścieżce edukacyjnej egzaminu, który umożliwia zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu: Microsoft Specialist z zakresu systemu Windows 10.

Składniki oferty:

Czas trwania: 15 dni

Administrator bezpieczeństwa systemu Windows Server | Microsoft

microsoft

Cel szkoleń:  Kurs poparty licznymi przykładami ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń i zarządzania bezpieczeństwem środowisk opartych o najnowsze produkty serwerowe i kliencki system operacyjny firmy Microsoft. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w instytucjach oświatowych, zarówno na poziomie infrastruktury serwerowej, jak i stacji klienckich nierozerwalnie związane jest ze znajomością problematyki bezpieczeństwa. Szkolenie oprócz umiejętności identyfikacji zagrożeń i ich potencjalnych skutków przekazuje również wiedze i umiejętności w zakresie wykorzystania najnowszych narzędzi, które mają na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Zaletą programu jest uwzględnienie w ścieżce edukacyjnej egzaminu, który umożliwia zdobycie certyfikatu: MTA Security Fundamentals, firmy Microsoft

Składniki oferty:

Czas trwania: 15 dni

Administrator baz danych | Oracle

oracleCel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do kompleksowej administracji bazami danych stosowanymi w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Oracle. Zaletą programu jest uwzględnienie w ścieżce edukacyjnej egzaminu, który w części umożliwia zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu: Oracle Database 12c Administrator Certified Associate.

Składniki oferty:

Czas trwania: 5 dni

Programista baz danych | Oracle

oracle

Cel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do projektowania rozwiązań bazodanowych wykorzystywanych w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Oracle. Zaletą programu jest uwzględnienie w ścieżce edukacyjnej egzaminu, który umożliwia zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu: Oracle PL/SQL Developer Certified Associate firmy Oracle.

Składniki oferty:

Czas trwania: 5 dni

Administrator baz danych MySQL | Oracle

oracleCel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do kompleksowej administracji bazami danych stosowanymi w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Oracle. Zaletą programu jest uwzględnienie w ścieżce edukacyjnej egzaminu, który umożliwia zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu: Oracle Certified Professional, MySQL 5.6 Database Administrator (OCP).

Składniki oferty:

Czas trwania: 9 dni

Programista Java Oracle SE8 | Oracle

oracle

Cel szkoleń: Zapoznanie uczestnika z zasadami programowania obiektowego przy uzyciu jezyka Java. Zbudowanie solidnych podstaw dla rozwoju umiejętności programowania aplikacji użytecznych w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Oracle.

Składniki oferty:

Czas trwania: 9 dni

Programista MySQL | Oracle

oracleCel szkoleń: kurs przygotowuje uczestników do planowania, projektowania oraz implementacji aplikacji korzystających z MySQL. Kurs przytacza realne przykłady oraz interaktywne ćwiczenia dzięki czemu uczestnicy pracują na „żywym organizmie”.

Składniki oferty:

Czas trwania: 10 dni

Administrator systemów Red Hat poziom 1 | Red Hat

redhatCel szkoleń: Wprowadzenie uczestnika w zagadnienia administracji systemem serwerowym RHEL7 stosowanym w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczes­tnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Red Hat. Zaletą programu jest możliwość uwzględnienia w ścieżce edukacyjnej egzaminów, które umożliwiają zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu Red Hat Certified System Administrator firmy Red Hat.

Składniki oferty:

Czas trwania: 10 dni

Administrator systemów Red Hat poziom 2 | Red Hat

redhat

Cel szkoleń: Przygotowanie uczestnika do administracji systemem serwerowym RHEL7 stosowanym w jednostkach oświatowych szkolnictwa wyższego. Scieżka obejmuje również pokaźną porcję wiedzy na temat rozwiazywania problemów mogących pojawić się z systemem w pracy organizacji. Poza umiejętnościami praktycznymi (duża cześć programu to praca warsztatowa) uczestnik cyklu zapoznaje się z nomenklaturą w j. angielskim dotyczącą systemów Red Hat. Zaletą programu jest możliwość uwzględnienia w ścieżce edukacyjnej egzaminów, które umożliwiają zdobycie rozpoznawalnego certyfikatu Red Hat Certified System Engineer firmy Red Hat.

Składniki oferty:

Czas trwania: 8 dni

Współczesne narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie | Professional Diploma in Digital Marketing

digitalmarketinginstitute

Cel szkolenia: kurs ten wprowadza uczestników w świat marketingu internetowego oraz komunikacji cyfrowej. Uczy od podstaw jak korzystać z najnowszych narzędzi i rozwiązań w cyfrowym świecie w celu poprawy komunikacji oraz widoczności marki w sieci. Omawia takie zagadnienia jak analityka interentowa, reklama display oraz Pay per Click, Social Media, pozycjonowanie (SEO), Mobile Marketing, Email Marketing.

Składniki oferty:

 Czas trwania: 10 dni

Share This