bony szkoleniowe z funduszy europejskichBardzo długo czekaliśmy na uruchomienie środków europejskich w nowej perspektywie finansowej. Rok 2014 upłynął pod znakiem prac na szczeblu ministerialnym, głównie w związku z negocjacjami polskiego rządu z Komisją Europejską. Obecny rok to z kolei tworzenie dokumentów na poziomie instytucji wdrażających programy operacyjne miedzy innymi wytyczne czy szczegółowe opisy osi priorytetowych. Po opublikowaniu harmonogramów naborów w konkretnych programach operacyjnych, ruszyły konkursy. Wiele tematów uruchomionych zostanie dopiero w 2016 r., jednak już teraz różne grupy mogą składać wnioski o dotacje. Po przeanalizowaniu trwających i planowych konkursów w najbliższym czasie możemy wysnuć następujące wnioski.

Wszelkie konkursy skierowane do osób fizycznych związane są ze znalezieniem zatrudnienia oraz rozpoczęciem działalności gospodarczej. Osoby do 30 roku życia a jednocześnie należące do tak zwanej grupy NEET (pozostające bez pracy oraz nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu) mogą liczyć na szczególne wsparcie. Dla nich przewidziano instrumenty takie jak bony stażowe, szkoleniowe oraz na zasiedlenie. Po szczegółowe informacje należy zgłaszać się do powiatowych urzędów pracy. Również osoby powyżej 30 roku życia mogą liczyć na pomoc PUPów, dla nich przewidziano staże, szkolenia oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania pomocy jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej i zameldowanie na terenie, na którym działa wybrany urząd.

Bardzo wiele konkursów oferujących możliwość uzyskania dotacji skierowanych jest do firm. My przyjrzymy się

Bony szkoleniowe EFS

przede wszystkim konkursom, które dają możliwość skorzystania ze szkoleń pracownikom MMSP. Wszystkie konkursy dotyczące tematu szkoleń są dopiero planowane do uruchomienia, źródłem finansowania są regionalne programy operacyjne. Konkretnie planowane są konkursy RPO województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, śląskiego (planowane nabory w IV kwartale 2015 r.), w przypadku województw warmińsko – mazurskiego, lubuskiego możemy przeczytać o planach takich naborów, jednak dopiero w kolejnym roku. Konkursy dotyczą możliwości pozyskania dofinansowania szkoleń dla firm (poprzez bony), projektów szkoleniowych dla osób powyżej 50 roku życia jak i osób wykluczonych. Na szczegóły jednak będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

Poza wymienionymi tematami, możemy przygotowywać się do ogłoszenia konkursów wspomagających działania innowacyjne w firmach oraz prace badawczo – rozwojowe.

Oczywiście zakres tematów, na które przeznaczane będą fundusze w nowej perspektywie jest bardzo szeroki. Niestety na tym etapie nie możemy jeszcze wskazać konkretnych projektów czy szkoleń, które będzie można zrealizować. Ogłoszenie konkursu to dopiero początek długiej drogi w uzyskaniu dofinansowania na przedsięwzięcie. Dodatkowo możemy spodziewać się przesunięcia w czasie działań w rozdysponowaniu środków, czego powodem są zmiany na poziomie ministerialnym np. rozwiązanie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i utworzenie w jego miejsce nowego. Jedyne co nam pozostaje to uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwój wydarzeń.

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)