Ostatnio pisaliśmy, że na realizację szkoleń dofinansowanych musimy jeszcze trochę poczekać. Nie oznacza to jednak, że w tym temacie nic się nie dzieje. Porównamy tutaj szkolenia w nowej i starej perspektywie oraz przyjrzymy się działaniom zbliżającym nas do uruchomienia szkoleń dofinansowanych.

Jak to wyglądało w poprzedniej edycji finansowania?

Szkolenia dofinansowane z Unii Europejskiej

Popularne projekty szkoleniowe znane nam z okresu dofinansowania 2007-2013, w nowej perspektywie zostaną zastąpione przez system podmiotowego finansowania kształcenia. Dotąd pracodawcy mogli wysłać na bezpłatne szkolenia swoich pracowników pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów w konkretnych projektach. Wiele firm, niestety pomimo istotnej potrzeby przeszkolenia pracowników z danej dziedziny, spotykało się z odmową udziału z powodu niespełnienia warunków projektu. Zdarzały się również sytuacje, gdy dostępne projekty nie oferowały szkoleń, jakimi zainteresowani byli przedsiębiorcy. Wówczas jedyną możliwością był udział w szkoleniach na rynku komercyjnym, często jednak koszt specjalistycznych szkoleń przewyższa możliwości finansowe mikro i małych firm.

W poprzedniej perspektywie finansowej szkolenia dostępne były nieodpłatnie lub za niewielką opłatą np. 10% wartości kursu, co było dużym plusem dla szukających oszczędności przedsiębiorców. Jednak to beneficjent projektu na podstawie badań lub obserwacji przeprowadzonych na etapie planowania/pisania wniosku decydował, jakie szkolenia znajdą się w projekcie. Długi czas oceny złożonych wniosków powodował często zdezaktualizowanie i utratę wartości szkoleń zawartych w projekcie, co mogło skutkować kłopotami w rekrutacji uczestników. Beneficjent ustalał również grupę docelową. Często firma realizująca projekt szkoleniowy napotykała na problemy w realizacji kursów, z powodu małego zainteresowania szkoleniami w bardzo szczegółowo określonej grupie docelowej. Niestety zdarzało się, że badania prowadzące do uzasadnienia realizacji projektu obarczone były błędem co w rezultacie mogło doprowadzić do niezrealizowania projektu zgodnie z zamierzonymi wskaźnikami. W takiej sytuacji większy nacisk kładziony był na zrealizowanie projektu niejednokrotnie kosztem jakości samych szkoleń.

Jak to ma wyglądać w nowej perspektywie finansowania szkoleń z budżetu UE?

W nowej perspektywie unijnej zaproponowano rozdysponowanie środków na szkolenia dla MMŚP poprzez systemdofinansowane szkolenia EFS podmiotowego finansowania kształcenia. W tym systemie to przedsiębiorca będzie decydował, na jakie szkolenie wyśle pracownika, decyzję będzie podejmował na podstawie swoich potrzeb i sytuacji w firmie. Co bardzo istotne, szkolenia będą dostępne za opłatą (początkowo mówiło się o 50% dofinansowaniu). W tym momencie nie ma ostatecznej decyzji odnośnie wysokości wsparcia. Ograniczenie wsparcia wymusi na przedsiębiorcach dokonanie racjonalnego wyboru kursu oraz wyboru najlepszego ośrodka szkoleniowego. Rezultatem tego będzie wzrost jakości szkoleń oraz zdyscyplinowanie ośrodków szkoleniowych, a także uczestników szkoleń (przede wszystkim pod katem obecności podczas kursu).

System funkcjonować będzie w oparciu o Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), w którym będą przedstawione usługi rozwojowe, czyli właśnie szkolenia, a także: kursy zawodowe, doradztwo, superwizja, mentoring, studia podyplomowe i inne.  W RUR swoje oferty będą mogły zamieścić firmy szkoleniowe, które przejdą weryfikację pod kątem jakości świadczonych usług. W tym momencie trwają prace określające wymagania stawiane przed ośrodkami. Środki przeznaczone na szkolenia pochodzić będą z Regionalnych Programów Operacyjnych. Z oferty zawartej w RUR będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z całej Polski, bez ograniczeń co do prowadzonej działalności. Wyjątkami są województwa mazowieckie i pomorskie. Zaproponują one inne rozwiązania dofinasowania usług rozwojowych. W zależności od województwa (pozostałych 14), schemat będzie oparty o dystrybucję bonów szkoleniowych lub refundację kosztów. Rejestr dostępny jest na portalu, który znamy jako bazę szkoleń dofinansowanych z perspektywy 2007-2013 – inwestycjawkadry.info.pl Od 6 listopada br. możliwa jest rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Jednocześnie trwają prace i konsultacje nad ostatecznymi wymogami jakościowymi dopuszczającymi firmy do RUR.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą chcącym skorzystać ze szkoleń dofinansowanych powinieneś śledzić portal Inwestycja w Kadry.Warto również zapoznać się z Poradnikiem na temat RUR i systemu podmiotowego finansowania kształcenia.

Oczywiście wszelkie nowości dotyczące projektu szkoleń dofinansowanych znajdziecie zawsze na naszej stronie oraz profilu na Facebooku: Szkolenia dofinansowane w Polsce

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)