Jeśli masz mniej niż 30 lat, jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą pracy i chcesz podnieś swoje kompetencje poprzez szkolenia indywidualne, które zakończą się rozpoznawalnym egzaminem skorzystaj z projektu prowadzonego przez Urząd Pracy m.st. Warszawy:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)”

Możesz uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie w kwocie do 6 000 PLN.

Szkolenie ma mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji. Doskonałym wyborem są szkolenia IT, które w wielu przypadkach kończą się rozpoznawalnym egzaminem certyfikacyjnym.

Przykładowe kursy IT wraz z egzaminem:

Administrator Red Hat – Red Hat.

Pozostała lista szkoleń IT.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy spełniających łącznie poniższe kryteria:

  • Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia).
  • Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.
  • Osoba bezrobotna z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania.
  • Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne – publiczne lub niepubliczne – w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).
  • Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
  • Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) musi otrzymać wsparcie w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.

Przewidziana liczba uczestników zadania: 142 osoby (w tym 16 kobiet).

Źródła: https://www.up.warszawa.pl/index.php/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/po-wer

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)